Zand RecyclingSTC-KNRM Offshore SafetyDe Jongh Pipesystems BVMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • Nationaal wateronderzoek naar waterkwaliteit slootjes en plassen van start

  Vanaf 10 juni kan iedereen weer meedoen met het nationale wateronderzoek ‘Vang de Watermonsters’, naar de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen. Het onderzoek is een initiatief van Natuur & Milieu, ASN Bank en 10 waterschappen en vindt dit jaar voor de derde keer plaats.

 • Zo ver drijft plastic op zee

  Waar blijft in zee gekieperd plastic? Een met gps-uitgeruste capsule geeft antwoord. De capsule -zelf ook van plastic- werd een week geleden overboord gezet zo’n 25 kilometer ten westen van Texel. De boei drijft op dit moment ergens op de Noordzee. Sterker nog: online is precies te zien waar. En daar gaat het om; de capsule speelt de hoofdrol in het project Plastic in a Bottle.

 • Vispassage Kandia officieel opgeleverd

  Waterschap Rijn en IJssel en Rijkswaterstaat hebben in samenwerking met de Europese Unie, vrijdag 4 juni 2021, officieel de vispassage bij gemaal Kandia in de gemeente Duiven opgeleverd. Met de komst van deze vispassage kunnen vissen vrij van obstakels de binnenwateren van het hele stroomgebied van de Rijnstrangen tot in Duitsland bereiken.

 • Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet

  De Omgevingswet beïnvloedt de manier waarop partijen samenwerken aan stedelijk waterbeheer. Wat verandert er, en wat blijft hetzelfde? De antwoorden hierop staan in de Handreiking stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet.

 • Gedragsbeïnvloeding voor betere waterkwaliteit

  In het project Gedragswetenschappen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit zoeken wetenschappers en waterschappers naar aanknopingspunten om met behulp van gedragswetenschappelijke inzichten de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Met soms verrassende resultaten.

 • Update toestandsbeoordelingen en trends voor nutriënten KRW waterlichamen

  Voor een snel inzicht in de nutriëntensituatie in de Nederlandse KRW-waterlichamen is de online tool “KRW-NUTrend” beschikbaar. Het is een applicatie waarin een ruimtelijk beeld wordt gegeven van onder andere de toestand en trends van nutriënten in de Nederlandse waterlichamen.

 • Aanleg eerste eilanden Marker Wadden gereed: biodiversiteit groeit snel

  Nu 10 jaar na de eerste plannen voor Marker Wadden is de aanleg van de eerste 5 natuureilanden in het Markermeer gereed. Hiermee is een droom van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werkelijkheid geworden.

 • Infographics operationeel watermanagement

  Ten behoeve van het kennisbehoud en kennisoverdracht zijn 14 infographics samengesteld over de peilgereguleerde watersystemen van Rijkswaterstaat. Deze infographics geven in kaartvorm een overzicht van alle relevante aspecten bij het uitvoeren van het dagelijkse operationele watermanagement voor het betreffende watersysteem.

 • Doelen Bestuursakkoord Water behaald: beter waterbeheer en beperkte kostenstijging

  De doelstelling met betrekking tot doelmatiger werken uit het Bestuursakkoord Water (BAW) van 2011 is ruimschoots behaald. Dat blijkt uit de eindrapportage van het in 2020 afgeronde BAW die demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, op 26 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

 • Staat van ons water 2020: waarde van water in beeld

  In 2020 is er meer dan ooit aandacht geweest voor de waarde van rioolwater als graadmeter voor de Nederlandse gezondheid en voor water en bodem als ordenende principes. Dat zijn enkele van de conclusies in de rapportage de Staat van Ons Water 2020, die demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op 19 mei aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

meer nieuws