Zand RecyclingEagle BurgmannUnited RentalsMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Nieuws

 • Actuele informatie voortaan op iplo.nl

  De Omgevingswet is in werking getreden. Voor alle actuele informatie over de Omgevingswet en regelgeving over de leefomgeving kunt terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving, het IPLO.

 • Hoogwatergolf tijdens en na kerst: waterschappen nemen extra maatregelen

  De huidige situatie met langdurig verhoogde waterstanden in verschillende delen van Nederland is bijzonder en het blijft de komende dagen nat. Met extra maatregelen van de waterschappen is de overlast te beperken.

 • Hoe Rijkswaterstaat de waterstanden in kaart brengt

  Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) peilt de waterstanden tot op de centimeter nauwkeurig. Maar hoe doen die waterexperts dat eigenlijk?

 • Hoge waterstanden en hinder op de weg door storm Pia december 2023

  Storm Pia raast over ons land. Tegelijkertijd stroomt er veel water door de rivieren richting zee. Dit zorgt samen voor hoge waterstanden aan de Nederlandse kust en in het IJsselmeergebied.

 • Toekomstige rivierafvoeren Rijn en Maas: lager in de zomer en hoger in de winter

  Deltares, Rijkswaterstaat en het KNMI zijn een samenwerking aangegaan om inzichten vanuit de nieuwe klimaatscenario’s te vertalen naar het afvoerregime van de Rijn en Maas. Deze analyse laat zien dat voor beide rivieren de gemiddelde winter- en voorjaarsafvoeren omhoog gaan.

 • Veerse Meer convenant afgesloten voor komende tien jaar

  Het convenant samenwerking beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer is opnieuw getekend voor een periode van tien jaar. Betrokken partijen zijn waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere. Het convenant gaat in op 1 januari 2024 en eindigt op 1 januari 2034.

 • In gesprek met de juryleden van de Waterinnovatieprijs 2023/’24

  Een deskundige jury beoordeelt momenteel de 60 inzendingen voor de Waterinnovatieprijs 2023/’24. Naast de juryvoorzitter bestaat de jury uit 5 waterexperts. Ze vertellen waarom ze plaatsnemen in de jury, wat innovatie zo belangrijk maakt voor de watersector en welke rol de Waterinnovatieprijs hierin speelt.

 • Opnieuw € 1,2 miljoen beschikbaar voor stimuleren waterkwaliteit

  Tot en met 2027 stellen de waterschappen jaarlijks 280.000 euro beschikbaar voor projecten die de waterkwaliteit verbeteren. Het kan gaan om projecten voor kennisdeling, onderzoek en de ontwikkeling en uitrol van innovaties.

 • Belanghebbenden denken mee over ontwerp zandsuppletie Galgeplaat en Slikken van de Dortsman

  Hoe kan Rijkswaterstaat de zandsuppletie van de Galgeplaat en de Slikken van de Dortsman in de Oosterschelde het best inrichten? Vertegenwoordigers vanuit onder andere de gemeente, visserij-, recreatie- erfgoed- en natuurorganisaties en bogen zich op 7 november 2023 over die vraag.

 • Praktijkgids Water en bodem sturend, hoe dan?

  Het College van Rijksadviseurs heeft een praktijkgids uitgebracht met 6 stappen om in projecten, programma’s en bij beleidsontwikkeling te werken vanuit het principe ‘water en bodem sturend’.

meer nieuws